Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Robusthedstræning kan give MS-patienter bedre liv

Eva Hertz

RIMS: Et evidensbaseret træningsprogram specialudviklet til at styrke udsendte soldaters mentale robusthed vil også gavne patienter med multipel sclerose, hvis de kommer i systematisk træning.

Det mener psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed, Eva Hertz, som har præsenteret sit træningsprogram på den europæiske MS-rehabiliterings konference i Amsterdam.

Nogle mennesker klarer sig godt uanset, hvilke problemer og belastende vilkår, de bliver udsat for, mens andre bliver mærket og svækket af modgang. De første har en robusthed, som andre mangler, men den gode nyhed er, at der ifølge psykolog Eva Hertz er videnskabelig belæg for, at robusthed kommer af nogle psykologiske færdigheder, som i vid udstrækning kan tillæres og trænes. En træning som i høj grad kan være til gavn for mennesker med kronisk sygdom som for eksempel multipel sclerose.

”Når vi taler om kronisk sygdom, taler vi mest om selve sygdommen, og glemmer ofte alt det rundt om, men en sygdom som sclerose påvirker mange aspekter af livet, og for nogle vil det være svært at håndtere,” siger Eva Hertz.

De forandringer og usikkerhed, der følger med sygdommen, kan være grunden til, at en lang række kroniske lidelser medfører en forhøjet risiko for at udvikle angst og klinisk depression. F.eks. udvikler op i mod 75 procent af mennesker med hjertekarsygdomme depression, fortæller Eva Hertz.

”Det er ganske alvorligt, for ikke nok med, at patienten skal håndtere sin sygdom, det går også ud over det psykiske velbefindende,” siger Eva Hertz.

At være robust betyder ikke, at man ikke påvirkes af det, der sker. Det er, at have en evne til, at komme sig, og blive sig selv igen, fortæller hun.

”Robusthed har at gøre med måden du reagerer på de ting, der sker. Det er ikke, hvordan du har det, men hvordan du oplever det. Man bliver ikke rask, men man har det godt med det, man har. Der findes en række strategier, som gør, at nogle mennesker klarer sig godt, selv hvis de kommer under ekstremt pres. Det genetiske og sociale spiller ind, men godt 50 procent af robustheden er psykologiske færdigheder. Det handler om den måde vi tolker og forstår vores virkelighed, og det er noget, man kan arbejde med,” siger Eva Hertz.

I 2011 udviklede hun i forbindelse med et pilotprojekt for forsvaret et træningsprogram, der skulle forebygge kampstress og mistrivsel blandt udsendte soldater.

Programmet bygger på en fem-faktormodel, hun selv har udviklet, som fokuserer på fem faktorer, som har betydning for robusthed. Træningsprogrammet består af konkrete evidensbaserede øvelser til at træne færdigheder inden for hver af de fem faktorer: tænkning og problemløsning, positive følelser, gode relationer, evnen til at håndtere stærke følelser og impulser og styrker.

I pilotprojektet gennemførte 130 kampsoldater fra Livgarden 40 timers træning inden udsendelse til Afghanistan. De fik målt deres robusthed før træning, umiddelbart efter hjemkomst fra Afghanistan, og igen seks måneder efter hjemsendelsen, og resultatet var positivt. I forhold til kontrolgruppen gav træningen færre symptomer på stress og højere score på positive følelser, fleksibel tænkning, problem løsning og tilfredshed med jobbet, og effekten varede ved til seksmåneders-kontrollen, og den effekt vil sclerosepatienter også kunne få, mener Eva Hertz.

”Soldaternes vilkår er en uforudsigelig hverdag, hvor man kan være truet på sin eksistens, og i nogen grad kan man også sige, at det gælder mennesker med en sygdom som MS. Der er ingen tvivl om, at det vil gavne kroniske patienter at træne robustheden,” siger hun.

Det behøver ikke være en psykolog, der står for træningen, men  øvelserne skal udføres systematisk og korrekt, og derfor har Center for Mental Robusthed etableret en 15 dage lang uddannelse som mental robusthedstræner, og ifølge Eva Hertz vil træningsprogrammet være et godt element i MS-rehabiliteringen.

"Jeg er ikke i færd med at psykologisere MS-behandlingen, træningen kan udføres af enhver fagperson, der er oplært til det, men rigtig mange sclerosepatienter ville have gavn af systematisk robusthedstræning," siger Eva Hertz.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget