Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 
“Det unikke ved studiet er, at det er startet af MS-forskere, ikke er sponsoreret af industrien, og at det er et stort samarbejde mellem næsten alle de danske scleroseklinikker, og det betyder, at vi får styrke til at lave gode data,” siger Jeppe Romme Christensen.

Dansk fase III-studie skal sammenligne rituximab og ocrelizumab

Dansk Multipel Sclerose Center og Danske Regioner forbereder en randomiseret sammenligning af effekten af rituximab og Ocrevus (ocrelizumab) hos danske MS-patienter.

Studiet har potentiale til at give regionerne store besparelser, fortæller afdelingslæge Jeppe Romme Christensen, som står i spidsen for projektet. 

De danske scleroseklinikker vil de næste syv år i fællesskab gennemføre et stort fase III-studie, der for første gang skal undersøge, om de to B-celle-depleterende stoffer rituximab og ocrelizumab er lige gode til behandling af MS. Studiet, som er finansieret af Danske Regioner, har et betydeligt økonomisk perspektiv, da prisen for et års behandling med rituximab er mindst 120.000 kroner mindre per patient end behandling med det meget anvendte Ocrevus (ocrelizumab). 

Rituximab var det første anti CD20-depleterende monoklonale antistof, der kom på markedet, og også den første CD20-depleterende behandling der er undersøgt til MS. De første studier af rituximab behandling af MS viste samme høje effektivitet som andre CD20-depleterende behandlinger siden har vist i fase 3 studier. Patentet på behandlingen rituximab udløb i 2013. Formentlig af den grund er der heller ikke nogen medicinalvirksomhed, der har investeret penge i at undersøge behandlingens effekt og sikkerhed i de større og omkostningstunge fase 3 studier, men nu har de fem regioner besluttet at kaste midler i et projekt, der skal undersøge forskellen i behandlingseffekt og sikkerhed i løbet af to år efterfulgt af en treårig sikkerhedsopfølgning.

Solide head to head-studier mellem ligeværdige lægemidler er sjældne indenfor MS, og der bliver tale om et af de første non-inferiority-studier inden for forebyggende behandling af MS, og forventningen er, at det vil frembringe solide data af høj kvalitet, der kan danne grundlag for en prioritering af de to lægemidler, fortæller overlæge afdelingslæge ved Dansk Multipel Sclerose Center Jeppe Romme Christensen

Næsten alle danske scleroseklinikker

“Det unikke ved studiet er, at det er startet af MS-forskere, ikke er sponsoreret af industrien, og at det er et stort samarbejde mellem næsten alle de danske scleroseklinikker, og det betyder, at vi får styrke til at lave gode data,” siger Jeppe Romme Christensen, som også er medlem af Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sclerose. 

De højeffektive MS-behandlinger koster mellem 130.000 og 200.000 kroner om året per patient, og selv om Ocrevus hører til i den billige ende af disse, koster lægemidlet alligevel regionerne mange penge, fordi rigtig mange patienter er kommet i denne behandling. 

En ny dansk opgørelse viser, at i alt 851 patienter er kommet i behandling med Ocrevus siden 2018, hvilket vil sige, at regionernes udgift til behandlingen er mere end 100 mio. kroner. Hvis rituximab, som til sammenligning koster omkring 8.000 kroner om året per patient, viser sig at være lige så god, vil det kunne betyde store besparelser for regionerne, vurderer Jeppe Romme Christensen.

“Baggrunden for studiet er meget pragmatisk: Ressourcemæssigt er det interessant, hvis det er holdbart for patienterne at erstatte det ene lægemiddel med det andet. Studiet er designet, så det ligger tæt op af den behandling og de undersøgelser, de normalt vil få udført, men vi tilføjer en række analyser, der kan give os vigtig indsigt i, hvilke patienter, der kan have særlig gavn af behandlingen, og hvilke, der kan udvikle alvorlige bivirkninger,” siger han.   

Protokollen for studiet ligger klar, og Jeppe Romme Christensen har fået Lægemiddelstyrelsens godkendelse af projektet. Nu mangler kun en godkendelse fra Den Videnskabsetiske Komite og en endelig aftale om detaljerne med Danske Regioner, og Jeppe Romme Christensen forventer at de første patienter vil blive indrulleret omkring begyndelsen af 2021.   

I alt er planen at randomisere knap 600 patienter 2:1 til henholdsvis rituximab og ocrelizumab, og studiets primære endepunkt bliver behandlingernes effekt på udvikling af nye T2-læsioner, men også sikkerhed vil blive et hovedfokus. 

Ocrevus meget effektiv behandling

En af forskellene på de to behandlinger er, at rituximab er et kimerisk rekombinant anti-CD20 monoklonalt antistof, mens ocrelizumab et næsten fuldt humaniseret rekombinant anti-CD20 monoklonalt antistof, og det er baggrunden for, at patienter behandlet med rituximab hyppigere danner antistoffer mod behandlingen, end det er tilfældet ved ocrelizumab. Hidtil har ingen studier kunnet påvise ændringer i effekt eller bivirkninger af disse antistoffer rettet mod rituximab. Ocrevus har vist sig som en meget effektiv behandling med god sikkerhed, men der findes data, som viser tegn på, at der kan komme flere alvorlige infektioner ved længere tids behandling, og derfor er det vigtigt, at studiet følger patienterne i begge behandlingsgrupper i forlængelsesdelen. 

Målet med at inkludere 600 patienter er ambitiøst i et land som Danmark, og derfor deltager alle landets scleroseklinikker på nær Slagelse, som ikke tilbyder infusionsbehandling, i samarbejdet. Projektet kommer desuden til at omfatte tre ph.d.-projekter, som vil blive fordelt på landets største MS-centre. Ph.d’erne skal dels hjælpe med at få rekrutteret så godt som muligt til projektet, og dels skal de undersøge forskellige aspekter af behandlingseffekten og sikkerheden. Alt i alt vil forskningsprojektet styrke MS-området i Danmark, fortæller Jeppe Romme Christensen.

“Vi er meget glade for at få etableret dette samarbejde mellem klinikkerne, og vi tror på, at studiet vil danne grundlag for flere projekter på tværs af landet fremover,” siger Jeppe Romme Christensen. 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget