Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Nedsat dosis med rituximab mod MS giver samme behandlingseffekt

ECTRIMS: Et nyt observationsstudie sammenligner effektivitet og sikkerhed overfor multipel sclerose ved to forskellige doser rituximab på to store catalanske centre for multipel sclerose.

I alt indgår 303 patienter med multipel sclerose (249 fra et sclerosecenter i Barcelona og 54 fra et sclerosecenter i Girona Centrum) i studiet. De to centre gav patienterne to forskellige doser med rituximab, som er et monoklonalt anti-CD20-antistof, der typisk anvendes mod for eksempel gigtsygdomme og leukæmi, men også som en off-label-behandling overfor multipel sclerose. 

Studiet (PS01.05) som blev præsenteret i går på den virtuelle ECTRIMS-kongres med titlen Rituximab treatment for MS: an observational multicentric dose comparison, inkluderede patienter med multipel sclerose, der alle havde modtaget mindst en behandlingscyklus med rituximab inden februar 2020 på grund af progredierende og klinisk eller radiologisk diagnosticeret inflammatorisk sygdomsaktivitet. 

I centret i Barcelona(BC) bestod det anvendte rituximab-regime af to g intravenøs behandling ​gennem mindst tre behandlingscyklusser, efterfulgt af et g hver sjette måned, mens det i Girona Centrum(GC) bestod af to g givet intravenøst i minimum den første behandlingscyklus, efterfulgt af 500 mg hver sjette måned. Patienter blev fulgt hver sjette måned med laboratorietest, og MR-scanninger af hjernen blev udført ved baseline og hvert år herefter. Baseline kliniske, radiologiske og demografiske karakteristika blev indsamlet. Herudover blev årlig tilbagefaldsrate, CEL-læssioner og nye T2 læsioner i første og tredje behandlingsår samt EDSS-ændringer ved seneste opfølgningsbesøg evalueret. Og endelig blev ​​værdierne af CD19 procent lymfocytter og IG immunglobulin (IgG) i serum såvel som forekomsten af ​​bivirkninger også beskrevet.

Der blev ikke fundet nogen forskelle i alder, køn og sygdomsvarighed i forhold til patienternes debut i forhold til behandling med rituximab ved de to centre, skriver de spanske forskere, som om deres fund oplyser: 

”Ved baseline var gennemsnitlig årligt tilbagefald 0,37 ± 0,6 ved centeret i Barcelona, (BC) versus. 0,33 ± 0,5 ved centeret i Girona Centrum(GC); median EDSS var 5,5 (1-9,0) (BC) versus 6,0 (1-8,0) (GC); og andelen af ​​MR med CEL'er var 32,4 procent (BC) mod 42,6 procent (GC). Tilbagefaldsraten faldt 0,05 (87,5%, p <0,001) på BC versus. 0,03 (90,3%, p = 0,018) på GC ved første år, og til 0,08 (88,3%, p = 0,016) versus. 0 (100%, p = 0,172) på tredje år.” 

Og om antallet af skadevirkninger på de to centre konstaterer forskerne:

”Skadeforekomster var højere ved Barcelona Centeret i det første år (14,8% versus 4,1%)."

De fortsætter:

”I betragtning af kun progressive MS-fænotyper forblev 79,4 procent versus 71,4 procent af patienterne stabile eller forbedrede EDSS. Med hensyn til fund via MR-scanninger var procentandelen af ​​patienter med CEL'er og nye T2-læsioner henholdsvis 2,7 procent versus otte procent og 19 procent versus 16 procent det første år; og henholdsvis nul procent versus nul procent og 12 procent versus nul procent på det tredje år. Der blev ikke fundet nogen forskel i dynamikken i CD19 procent lymfocytter, mens IgG-værdier faldt signifikant i Barcelona-kohorten gennem de første tre år,” forklarer forskerne, som konkluderer:

 ”Ved behandling af multipel sclerose synes lave doser af rituximab at tilbyde en sammenlignelig effektivitet, men med en bedre sikkerhedsprofil end behandling med høje doser.”

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget