Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Modstridende resultater i tre studier om covid-19 risiko og MS-behandlinger

ECTRIMS: I tre studier har forskere undersøgt sammenhængen mellem covid-19 og de sygdomsmodificerende sclerosebehandlinger, men i forhold til de B-celledepleterende behandlinger har de fundet modstridende resultater.

Indtil videre flagrer spørgsmålet i vinden, for forskerne kan ikke forklare de forskelle, de finder. 

Coronasmittede MS-patienter i anti-CD20 antistofbehandling udvikler oftere alvorlig covid-19 end MS-patienter i andre typer sygdomsmodificerende behandling. Den effektive depletion af B-celler gør tilsyneladende patienterne sårbare for virusset, antyder et omfattende multicenter-register- og kohortestudie fra MS Global data Sharing Initiative, som blev præsenteret ved en covid-19-session i forbindelse med årets virtuelle version af ECTRIMS. 

To andre resultater, som blev præsenteret ved samme session viser imidlertid ikke nogen sammenhæng mellem anti-CD20-behandlingerne og alvorlig covid-19, og da ingen af forskerne kan forklare de modstridende resultater, er der indtil videre sået tvivl om forholdet mellem de B-celledepleterende lægemidler og Covid-19. 

Uoverensstemmelser mellem resultater

“Uoverensstemmelsen mellem vores resultater og de andre studier kan måske skyldes forskel i antallet af deltagere, at vi anvender forskellige mål og andre forskelle i kohorterne, men vi ser en intern konsistens og også konsistens med MuSC-19 studiet, som også så på anti-CD20-antistofferne, så der er evidens i litteraturen for at disse behandlinger er forbundet med mere alvorlig covid-19 sygdom,” sagde ph.d. Steve Simpson-Yap, The University of Melbourne, ved et pressemøde fredag. (Abstract SS02.04)

Studiet fra MS Global Data Sharing Initiative omfatter klinisk data fra i alt 1.540 MS-patienter 21 lande i hele verden, blandt andet Danmark. Forskerne har vurderet data for indlæggelser, indlæggelser på intensiv afdelinger, behov for ventilation og dødsfald hos patienter med formodet eller bekræftet covid-19 ved hjælp af log-binominal regression og justeret for alder, køn, MS-type og EDSS ved brug af adjusted prevalence ratios (aPR).

Analyserne viser, at høj alder, høj EDSS og progressiv MS var forbundet med øget risiko for alvorlig covid-19, men også, at patienter, som fik en af de to anti-CD20 antistofbehandlinger Ocrevus( ocrelizumab) og rituximab oftere blev indlagt, kom i intensiv behandling og fik brug for ventilation sammenlignet med patienter i behandling med Tecfidera (dimethyl fumerat) eller Tysabri (natalizumab) og med alle andre sygdomsmodificerende behandlinger under et. Forskellen ses både i den samlede gruppe af MS-patienter med covid-19 og i gruppen af patienter med bekræftet ocvid-19, mens studiet ikke viser nogen sammenhæng mellem anti-CD20-behandlingerne og coronadødsfald. 

Samme resultat ses imidlertid hverken i en opgørelse af sammenhængen mellem sygdomsmodificerende MS-behandling og graden af covid-19-sygdom i Frankrig eller i nye post marketingdata fra Roche.

Risikofaktorer de samme for MS-patienter

De franske resultater blev præsenteret af Celine Louapre, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, og hendes data, som stammer fra 405 MS-patienter i et retrospektivt multicenterstudie, viser, at risikofaktorerne ved covid-19 er de samme for MS-patienter, som for den generelle befolkning, nemlig alder, fysisk svækkelse, hjertekarproblemer og overvægt, mens behandling med immunmodulerende behandling var forbundet med lavere risiko for alvorlig covid-19. (Abstract SS02.06)

“De forskellige resultater kan hænge sammen med, at vi har forskellige populationer. Dels fordi patienter på anti CD20-antistofbehandling i Frankrig generelt er patienter med mere aggresiv MS, og patienter med progressiv MS, som får rituximab off label. De er samtidig ældre i forhold til patienter i de andre behandlinger. selv hvis det tages med i betragtning og justeres i multivariable modeller, er jeg ikke sikker på, at kohorterne kan sammenlignes,” siger Celine Louapre om de forskellige resultater. Hun siger samtidig, at Ocrevus i modsætning til andre lande kun har været på markedet i et år i Frankrig, og derfor kan populationerne i andre lande have været eksponeret for behandlingen i længere tid. 

“Det er nok vigtigt at se på populationerne og deres baggrund, hvis man vil finde en forklaring, og så kan det også være værd at se på, hvordan man har defineret alvorlig covid-19 ” siger hun.

Hos Roche afviser man teorien om, at længerevarende behandling med Ocrevus (ocrelizumab) kan være forbundet med en øget risiko for alvorlig covid-19. Pr 31. juli i år har mere end 170.000 MS-patienter været i behandling med ocrelizumab, og læge Richard Hughes præsenterede ved covid-19-sessionen Roches data for de 307 tilfælde af enten formodet eller bekræftet covid-19, som er registreret i kohorten samt fra de 51 patienter ud af omkring 4.000 fra de kliniske studier, hvor nogle har været fulgt i mere end ni år. Og konklusionen her er, at der ikke ses en øget risiko for covid-19 i forbindelse med behandlingen. Ved et pressemøde fredag svarede Roche-ansatte dr. Fontourp: 

“Blandt patienterne ser vi kun 51 formodede eller bekræftede tilfælde, hvilket svarer nogenlunde til forekomsten i baggrundsbefolkningen, og vi ser ingen sammenhæng mellem covid-19 og hvor længe patienterne har været i behandling med Ocrevus. Det er data af høj kvalitet, og vi har fulgt patienterne i lang tid,” siger han. (Abstrakt SS02.05)

“Vi ser, at respiratorisk sygdom, metabolsk sygdom og hjertekarsygdom, er forbundet med alvorligere covid-19, og når man ser på de modstridende datasæt, tror jeg, at det er vigtigt at holde styrker og svagheder ved de forskellige typer data for øje. Der er velkendte problemer med real world data, men det er godt, at der kommer mere og mere data, så vi forhåbentlig kan nå frem til en konklusion. Det ville være godt at kende de forskellige analysemetoder, for lige nu er det svært at se, hvorfor disse diskrepanser opstår,” sagde dr. Fontourp.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget