Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Studie forbinder tarmbakterier med øget risiko for attakker

ECTRIMS: En stor forekomst af tarmbakterier inden for det såkaldte Blauta genus og varianter, som er forbundet med disse, kan forbindes med en forhøjet risiko for attakker ved pædiatrisk MS.

Det viser et studie af tarmindhold fra 53 patienter med pædiatrisk MS i alderen tretten til atten år. Resultaterne blev præsnteret (Abstract LB01.05) på årets virtuelle version af ECTRIMS.

Det er forskere fra University of California, Berkeley, som har indsamlet prøverne og analyseret dem ved hjælp af rRNA sekvensering af V4-regionen. De identificerede Amplicon sequence varianter (ASV) ved brug af Divisive Amplicon Denoising Algorith-2 (DADA2), og ASV-klynger blev identificeret ved hjælp af weighted genetic correlation network analysis (WGCNA) og sparCC-transformation af store mængder ASV. Endelig blev Cox proportional hazard recurrent event modeller justeret for alder, køn og brug af sygdomsmodificerende behandling brugt til at undersøge forholdet mellem individuelle ASV’er og klynger. 

Ud af 270 individuelle ASV’er, som blev inkluderet i analysen var 20 nominelt signifikante (p<0.05), for eksempel var tilstedeværelsen af Blauta stercoris forbundet med en højere risiko for attakker (HR=2.50; 95% confidence interval [CI]=1.43, 4.37). WGCNA identificerede seks ASV-moduler, og heraf var fire nominelt associeret med forhøjet risiko for attakker. 

Forskerne konkluderer, at tarmbakterier inden for Blauta-gruppen er forbundet med en højere risiko for attakker, men understreger, at der er behov for yderligere studier, der kan bekræfte fundet. Ved et pressemøde fredag, forklarede Mary Horton, University of California, desuden, at studiet ikke viser, tarmbakterierne er medvirkende årsag til attak-aktiviteten, eller om det er sygdomsaktiviteten, der påvirker mikrobiomet. 

"Det er som med spørgsmålet om hønen og ægget: Vi ved ikke, hvad der kommer først," sagde hun.

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget