Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 


Giovannoni: NICE’s antagelser stemmer ikke med den kliniske praksis

Det engelske prioriteringsinstitut NICE tager fejl på to væsentlige punkter i et udkast til en anbefaling imod brug af Mayzent (siponimod) som standardbehandling til patienter med aktiv sekundær progressiv MS (SPMS), som instituttet i øjeblikket har i høring.

Det mener professor i neurologi ved Barts and the London School of Medicine and Dentistry Gavin Giovannini, som er faret i blækhuset for at mobilisere MS-lægerne til at reagere.

For det første antager NICE, at de fleste SPMS-patienter med aktiv sygdom ikke er i behandling, fordi der ikke findes en godkendt behandling til denne variant af MS, og det er helt forkert, skriver Giovannoni i sin blog Multiple Sclerosis Research Blog. 

“Det står klart, at nogle af NICE’s antagelser om MS-behandling ikke stemmer med virkeligheden, særligt den at de fleste SPMS-patienter ikke får behandling. Jeg vil mene, at den største gruppe af potentielle kandidater til siponimod findes blandt SPMS-patienter, hvor sygdommen stille og roligt udvikler sig, mens de er i behandling med en af de eksisterende behandlinger,” skriver han.

En vurdering han bygger på en undersøgelse fra 2014  blandt engelske MS-læger, som viste, at flertallet af læger var tilbageholdende med at diagnosticere patienter med SPMS, fordi der manglede behandling til SPMS. 

“De fleste MS-læger stopper ikke patienternes behandling, selv om sygdommen er i forværring, og det skyldes frygt for opblussen af den inflammatoriske sygdomsaktivitet,” skriver han.

Det andet punkt, hvor Gavin Giovannoni mener, at NICE er galt på den, er instituttets opdeling af MS i tre sygdomme. 

Attakvis, primær progressiv og sekundær progressiv MS er ikke tre varianter af MS, men forskellige stadier af samme sygdom, hvor den underliggende progression højst sandsynligt bør være det vigtigste behandlingsmål i alle stadier, mener han  - ligesom mange andre eksperter i øvrigt. For nylig fremførte han samme synspunkt, da han talte ved dette års DAREMUS-møde i København, få dage før landet blev lukket ned af coronaepidemien. 

https://mstidsskrift.dk/behandling/451-ms-eksperter-vil-onkologisere-ms-behandlingen.html

“Spørgsmålet om, hvorvidt hele patologien er drevet af fokal inflammation er endnu ikke besvaret, men på baggrund af tidlige studier af højeffektive behandlinger, virker det sandsynligt,” skriver han i sin blog, hvor han opfordrer MS-lægerne til at drøfte, hvordan svaret på NICE’s udkast til en anbefaling skal lyde. 

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget

 • Derfor kan et vaccinepas være et problem

  For den tænksomme borger kan det virke mærkeligt, at myndigheder i ind- og udland udsteder et covid-vaccinepas, der skal give en følelse af sikkerhed, når det samtidig er forbundet med usikkerhed - både når det handler om vaccinens effektradius og langtidsbivirkninger.

  Læs mere

 • Sundhedsstyrelsen bør sætte fokus på mad som smittekilde til covid-19

  En målrettet covid-19 smitteopsporing er nødvendig for at inddæmme smittespredningen i takt med alle de øvrige forholdsregler, som myndighederne udstikker.

  Læs mere

 • Tænk på personalet

  Jeg er ikke i tvivl. Lad nu frontpersonalet på vore sygehuse, hos lægerne og i hjemmeplejen blive vaccineret først. Har man hørt på frontpersonalets oplevelser hen over julen og dermed fået input ude fra virkeligheden, burde der ikke være tvivl.

  Læs mere

 • Coronaretorikken har skræmt danskerne - og regningen bliver enorm

  Du, som så med den 1. januar kl. 18 – du har måske kræft! Så enkelt er det. Og så trist.

  Danmarks statsminister har holdt sin nytårstale på landsdækkende TV – en tale, som forventet handlede mest om corona, og hvor ”dygtige” regeringen og den danske befolkning har været siden den 11. marts.

  Læs mere

 • Bag skåltaler om nye vacciner gemmer sig en mere dyster sandhed

  Vaccinationen af de første danskere den 27. december 2020 markerede et vendepunkt i kampen mod covid-19. Samtlige medier blev hurtigt oversvømmet med jubelråb og optimisme, men bag skåltalerne gemmer sig en mere dyster sandhed. Kan vi nå det, vi skal? Virker det, som vi håber på, og hvad koster det egentlig?

  Læs mere

 • Kræftramte børn skal også kunne behandles i Aarhus

  At Sundhedsstyrelsen foreslår at samle al børnekræftbehandling i København mangler på alle måder forståelse for den situation, som familier med et kræftramt barn står i.

  Læs mere

 • Sundhedsstyrelsens konklusion om mundbind er fejlagtig og tendentiøs

  Det er intuitivt forståeligt og veldokumenteret, at et mundbind nedsætter mængden af sekret, der udsendes fra luftvejene. Covid-19 spredes bl.a. gennem spyt og fine partikler (aerosol) fra luftvejene under host, nysen, vejrtrækning og tale.

  Læs mere

 • Lad os få nogle perspektiver på ordet folkesundhed

  Vi har hørt det dagligt i snart et år i TV, radio og på sociale medier, når der ruller interviews eller reportager ind over os fra ministerier, myndigheder og manden på gaden.

  Læs mere

 • Børnene græder, og pulsen stiger til maksimale værdier

  Kenneth JensenDansk Anæstesiologisk Selskab (DASAIM) blev 18. september 2020 kritiseret i Weekendavisen under titlen ”Uvidenhed og politiske motiver” for at have forladt en arbejdsgruppe under Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), der havde til formål at revidere vejledningen for rituel omskæring af drengebørn i Danmark.

  Læs mere

 • Mænd i hospitalssektoren også udsat for sexchikane

  Debatten om sexchikane kører livligt i medierne, men det er altid med manden som krænker og kvinden som offer. Der foregår dog også andet ude på arbejdspladserne, og på vores sygehuse med ca. 75 procent kvindelige medarbejdere foregår der også sexchikane af mændene.

  Læs mere

 • Fredberg, jeg melder pas på dit forsøg på at gøre faglig strid politisk

  Kære Ulrich Fredberg. Som svar på dit læserbrev af 13. oktober vedrørende eventuelt brug af lavdosis-CT kan jeg oplyse, at jeg har opfordret sundhedsministeren til at bede Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en samlet vejledning for, hvornår der skal anvendes henholdsvis røntgen, lavdosis-CT, ultralyd og højdosis-CT ved undersøgelse af lunger og brystkasse.

  Læs mere

 • Hvor mange liv kan myndighederne have på samvittigheden?

  Lægerne famler i blinde. Nok har sundhedspersonale og myndigheder lært meget om håndtering af covid-19, men de er endnu ikke nået til den erkendelse, at de også er nødt til at tænke ud af den konventionelle og medicinske boks.

  Læs mere