Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

NfL i serum er progressionsmarkør for MS

ECTRIMS: Et højt niveau af neurofilament light chain i serum (sNfl) øger risikoen for sygdomsprogression efter to år 2,6 gange.

Det viser et prospektivt multicenter-, kohortestudie med 309 MS-patienter, som blev fremlagt ved ECTRIMS 2021 af læge og ph.d.-studerende Synne Brune fra Oslo Universitetssykehus. Studiet inkluderede 257 patienter med attakvis MS (RRMS), 52 patienter med progressiv MS (PMS) samt 59 raske kontroller, som blev evalueret ved baseline og igen efter to år.

Evalueringen omfattede klinisk undersøgelse, MR.hjernescanning, optisk kohærens tomografi (OCT) samt bestemmelse af sNfl. Forskerne definerede sNfl-niveauer i den øvre kvartil af raske kontrollers referenceværdi (>otte pg/ml) som høje, og det primære endemål var sygdomsprogression efter to år, hvilket blev karakteriseret som enten mindst tre nye hjernelæsioner, en forøgelse af EDSS-scoren på mindst én eller evidens for et nyt klinisk attak.

Studiets primære resultat viste, at høje sNfl-værdier ved baseline var forbundet med en forøget risiko for sygdomsprogression ved followup efter to år (OR=2,6, 95% CI 1,2-4,7, p = 0,011) i den samlede gruppe af patienter. Der var ingen korrelation mellem sygdomsprogression og alder eller kliniske og funktionelle parametre ved baseline.

Ved baseline havde patienter med PMS - men ikke RRMS - signifikant (p=0,03) højere sNfl end raske kontroller efter justering for køn og alder. Ved baseline var sNfl positivt korreleret med 9-Hole Peg Test (9-HPT) og antal hjernelæsioner hos begge patientgrupper (p<0,01) og negativt korreleret med kognition (symbol digit modalities test; SDMT; p=0,05) hos patienter med PMS.

Ved followup var sNfl positivt korreleret med EDSS, 9-HPT og Timed 25-Foot Walk (T25FW) (p<0,011) hos patienter med RRMS og negativt korreleret med en af OCT-værdierne (GCIPL non-ON; p=0,016).

Hos patienter med RRMS var sNfl ved baseline desuden positivt korreleret med progression for T25FW samt antal og volumen af hjernelæsioner og negativt korreleret med GCIPL non-ON (p<0,032).

Anbefal denne artikel

Debat på Sundhedstinget