Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Biotin skuffer som behandling mod progressiv MS

Store daglige doser biotin giver ikke bedring hos patienter med fremskreden progressiv MS.

Det meddeler firmaet MedDay Pharmaceuticals, efter at man i fase III-studiet SP12 hverken har mødt det primære eller de sekundære endemål.

642 patienter med progressiv MS uden attakker deltog i det randomiserede, dobbeltblindede og placebokontrollerede studie, hvor det primære endemål var funktionsforbedring målt ved EDSS eller 25 fods gangtest ved en behandling med tre daglige doser af 100 mg biotin (MD1003). De sekundære mål var blandt andet en relativ reduktion i risikoen for yderligere funktionstab. De præcise resultater bliver efter planen først offentliggjort ved de amerikanske neurologers kongres AAN, men foreløbig melder firmaet, at ingen af målene er nået.

Professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Per Soelberg Sørensen, er ikke overrasket over resultaterne. Efter hans opfattelse blev fase III-studiet sat i værk på et meget spinkelt grundlag. Et studie med 100 patienter havde vist, at højdosisbehandling med biotin gav forbedring hos 13 patienter med progressiv MS mod nul i placebogruppen. Resultatet var statistisk signifikant, men kun så meget, at havde bare én enkelt patient i placebogruppen også vist forbedringer, var balancen skiftet, og resultatet havde ikke været signifikant. Det var tyndt, og et naturligt næste skridt ville have været at undersøge resultatet i lidt større fase II-studie, før man gik videre, mener Per Soelberg Sørensen.

”Det kommer ikke bag på mig, at de ikke har fået et positivt resultat, for de havde meget lidt at bygge på, og det er et enormt stort krav at stille til et præparat, at det skal kunne bedre patienter med fremskreden MS signifikant,” siger Per Soelberg Sørensen.

Når fase III-studiet hverken har givet positive resultater på det primære eller de sekundære endemål, ser Per Soelberg Sørensen ikke mange perspektiver i biotin til behandling af progressiv MS.

”Det var selvfølgelig spændende, og det havde været en sensation, hvis resultaterne var positive. Det ville fuldstændig have vendt, alt hvad vi har sagt om behandling af progressiv MS, men studiet mødte hverken de primære eller sekundære mål. Det er trist og synd for patienterne med progressiv MS, selv om det var ikke uventet,” siger han.

”Om behandlingen eventuelt kan have en effekt hos progressive patienter tidligere i sygdomsforløbet, hvor der stadig er inflammation er en anden sag, men jeg ville gerne have set mere overbevisende tegn på, at stoffet har en remyeliniserende effekt eller var neuroprotektivt,” siger Per Soelberg Sørensen.

Anbefal denne artikel

Forskere foreslår fysisk forbedring som nyt mål for MS-studier

Ved hjælp af en modificeret Kaplan-Meier estimator er det muligt at måle og sammenligne fysisk forbedring mellem grupper af MS-patienter.

Kritik i Lancet af behandling af kroniske, neurologiske sygdomme

Tilgangen til neurologiske patienter bør være mere proaktiv fremfor reaktiv, da komplekse problemer håndteres utilstrækkeligt på grund af patienters mangel på adgang til sygdomsspecifik ekspertise.

EMA godkender kortere infusionstid med Ocrevus

Det europæiske lægemiddelagentur godkender Roches ansøgning en reduceret infusionstid for behandling af attakvis og primær progressiv MS. Godkendelsen vil lette presset på kapaciteten i de store centre, mener professor Finn Sellebjerg. 

OCT kan spore asymptomatisk ON hos tidlige CIS-patienter

EAN: Asymptomatisk ON-læsioner er lige så almindelige som symptomatiske hos patienter i de tidligste stadier af CIS, viser en undersøgelse fra Frankrig, hvor forskerne også har fundet en måde at identificere de asymptomatiske læsioner. 

Medicinrådet afviser endeligt at udvide målgruppen for Spinraza

Større børn med muskelsvindsygdommen spinal muskelatrofi (SMA får ikke adgang til behandling med Spinraza i Danmark.

Ingen tegn på værre Covid-19 forløb for MS-patienter i Ocrevusbehandling

EAN: Ud af 100 bekræftede tilfælde af Covid-19 hos MS-patienter i Ocrevus-behandling, har 26 været indlagt. 14 af dem er kommet sig og er udskrevet fra hospitalet, mens 12 var indlagt ved tidspunktet for dataindsamling.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os