Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Selvmonitorering med FLOODLIGHT har en stor stjerne hos MS-patienter

AAN: Smartphone-teknologi til monitorering af egne data bliver taget godt imod af patienter med multipel sclerose (MS). Nye resultater fra FLOODLIGHT-studiet viser, at de inkluderede patienter udviser stor tilfredshed med teknologien.

I studiet blev patienterne bedt om at vurdere deres tilfredshed på en skala fra 0 til 100. Og ved den sidste måling lå de 68 MS-patienters gennemsnitlige besvarelse på 72,7, fremgår det af det studie, som forskerne bag FLOODLIGHT havde med på American Academy of Neurology (AAN) 2019.

FLOODLIGHT er en app-baseret teknologi, der er udviklet af medicinalfirmaet Roche, og designet til at måle og vurdere sensorbaserede resultater fra en række aktive neurologiske tests og passiv overvågning ved brug af en smartphone. Mere præcist måler FLOODLIGHT MS-patienters evne til at udføre enkle opgaver på en smartphone med henblik på at kunne analysere, hvordan MS påvirker den enkelte patients hjerne, hænder og krop. Disse real-world MS-progressionsdata indsamles, bearbejdes af dedikerede algoritmer og machine learning og indgår herefter i et åbent tilgængeligt datasæt.  

I alt blev 80 MS-patienter i alderen 20 til 57 år og en EDSS-score på 0-5,5 rekrutteret til FLOODLIGHT. Heraf gennemførte 69 patienter de 24 uger med løbende dataindsamling. Foruden MS-patienterne deltog 40 raske kontrolpersoner. Patienter og kontrolpersoner blev udstyret med en prækonfigureret smartphone og et smartwatch, der over de 24 uger indsamlede data om aktive tests og passiv overvågning. Parallelt med, at patienterne monitorerede egne data, blev deres funktionsniveau testes ved hjælp af kliniske tests, bl.a. EDSS, 9-HPT, SDMT, T25FW, Berg balanceskala og MR-skanninger af hjernen. 

De aktive tests i FLOODLIGHT dækker over daglig håndmotorfunktion-, gang- og balancetests, samt ugentlige kognitive tests, mens den passive overvågning dækker over kontinuerlige målinger af gang og mobilitet. De nye resultater viser, at compliance til de aktive tests blandt de MS-patienter, der har gennemført studiet, er 69,5 procent, mens compliance til den passive måling er 78,7 procent. 

Tidligere resultater fra FLOODLIGHT, som blev præsenteret på MS-kongressen ECTRIMS i Paris i 2017, viste, at de smartphone-baserede tests var i stand til at detektere subkliniske svækkelser i hænder og arme, samt opdage subklinisk aktivitet ved T25-FW-testen.

Med reference til de tidligere og nye resultater konkluderer forskerne bag FLOODLIGHT, at teknologien har et lovende potentiale som monitoreringsredskab til at opdage relevante outcome, der kan understøtte den kliniske fremstilling af patienter med MS, lyder det i abstractet.

Danske MS-patienter kan downloade app’en i App store samt læse mere på www.floodlightopen.dk.

 

Anbefal denne artikel

Forskere foreslår fysisk forbedring som nyt mål for MS-studier

Ved hjælp af en modificeret Kaplan-Meier estimator er det muligt at måle og sammenligne fysisk forbedring mellem grupper af MS-patienter.

Kritik i Lancet af behandling af kroniske, neurologiske sygdomme

Tilgangen til neurologiske patienter bør være mere proaktiv fremfor reaktiv, da komplekse problemer håndteres utilstrækkeligt på grund af patienters mangel på adgang til sygdomsspecifik ekspertise.

EMA godkender kortere infusionstid med Ocrevus

Det europæiske lægemiddelagentur godkender Roches ansøgning en reduceret infusionstid for behandling af attakvis og primær progressiv MS. Godkendelsen vil lette presset på kapaciteten i de store centre, mener professor Finn Sellebjerg. 

OCT kan spore asymptomatisk ON hos tidlige CIS-patienter

EAN: Asymptomatisk ON-læsioner er lige så almindelige som symptomatiske hos patienter i de tidligste stadier af CIS, viser en undersøgelse fra Frankrig, hvor forskerne også har fundet en måde at identificere de asymptomatiske læsioner. 

Medicinrådet afviser endeligt at udvide målgruppen for Spinraza

Større børn med muskelsvindsygdommen spinal muskelatrofi (SMA får ikke adgang til behandling med Spinraza i Danmark.

Ingen tegn på værre Covid-19 forløb for MS-patienter i Ocrevusbehandling

EAN: Ud af 100 bekræftede tilfælde af Covid-19 hos MS-patienter i Ocrevus-behandling, har 26 været indlagt. 14 af dem er kommet sig og er udskrevet fra hospitalet, mens 12 var indlagt ved tidspunktet for dataindsamling.

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os